www.erfdelen.nl

Dit is een erg informatieve site m.b.t. het gemeenschappelijk wonen op een boerenerf. De accenten liggen bij dit erfdelen wat nadrukkelijker op het gemeenschappelijke element en de site is niet (nadrukkelijk) gericht op lhbt-ers, maar er zijn wel veel overeenkomsten. Pieter Parmentier, de initiator, heeft een netwerk geweven met in elke provincie een contactpersoon. Ook heeft hij een lijst van belangstellenden aangelegd met van een ieder het woongebied van voorkeur. Je kan jezelf ook op die lijst laten plaatsen, dan kan het zijn dat je ook voor andere initiatieven benaderd wordt.

www.hetkanwel.nl 

Op deze site kan je onder de kop "wonen" verschillende typen duurzame en redelijk betaalbare huizen vinden, zoals Sustainer Homes, Indigo huizen en pop-up woningen.

www.welkomtoenwelkomnu.nl

De site van de Maatschappij van Weldadigheid.

https://bouwbedrijfbroekman.nl

Specialist in duurzaam bouwen. Het bouwbedrijf in Nijensleek werkt hierin zoveel mogelijk samen met andere (bouw)bedrijven in de regio die zich toeleggen op duurzaamheid en energiebeheer. Bouwbedrijf Broekman onderscheidt zich in het leveren van optimale kwaliteit in bouw, service en dienstverlening: door het toepassen van innovatieve bouwtechnieken, snel in te spelen dan wel vooruit te lopen op nieuwe ontwikkelingen in de bouwsector en door het vergroten en/of delen van kennis en expertise.

www.buurtwerknederland.nl

Buurtwerk - voor ons in de persoon van Jos Voppen - is een jonge organisatie die bewoners in staat stelt zelf het heft in handen te nemen. Door methoden uit de praktijk, nieuwe aanpakken en creativiteit behalen ze de gewenste resultaten. Op deze manier werkt Buurtwerk doelgericht aan het verbeteren van buurten, wijken en dorpen.De opbouwwerkers van Buurtwerk zijn gemakkelijk aanspreekbaar en altijd zichtbaar aanwezig in de buurt. Elke situatie vraagt om een eigen aanpak. Buurtwerk maakt niet alleen gebruik van beproefde methoden maar probeert ook nieuwe aanpakken uit. Dit doen ze altijd in overleg met de bewoners.

Buurtwerk Nederland werkt voor bewoners- en huurdersorganisaties, gemeenten, woningcorporaties en welzijn- en hulpverleningsinstellingen en is in te zetten voor een lange of korte periode.

www.regiocampus.nl/portfolio/proeftuin-vitaliteitscampus

De Vitaliteitscampus is een proeftuin waar leven, wonen, werken, leren, zorg en omzien naar elkaar, samenkomt (zelfredzaamheid).

www.bokd.nl

BOKD is een maatschappelijke organisatie die zich inzet voor een vitaal en leefbaar platteland in Drenthe.