Het kennis-atelier

Op 14 november 2019 vond op de ex-tuinbouwschool in Frederiksoord een eerste kennis-atelier plaats: een onderlinge uitwisseling tussen opstartende Drentse groepen (vier in getal), bestuurders, ambtenaren en specifieke deskundigen. Een mooi gezelschap en een geweldig initiatief van onze twee door de provincie vrijgestelde begeleiders van "anders wonen- initiatieven" in Drenthe: Jos Voppen (Buurtwerk Nederland) en Luit Hummel (BOKD)!

Wij waren heel blij met de komst van de gedeputeerde Hans Kuipers die Wonen, Sociale agenda en Vitaal platteland en Zorg en Welzijn (Groen Links) in zijn portefeuille heeft. Van de gemeente De Wolden waren maar liefst twee vertegenwoordigende ambtenaren. Zij waren bereid procedures en (on)mogelijkheden toe te lichten vanuit hun eigen praktijk, wat een inkijkje gaf in de processen die ons te wachten staan........ Tot onze spijt liet de gemeente Westerveld verstek gaan, terwijl dat juist de gemeente is, waaronder de ex-tuinbouwschool valt. Hopelijk laat een herkansing niet heel lang op zich wachten.

De groepen presenteerden zich, de deskundigen kregen daarna de gelegenheid de groepen te voorzien van wijze raad.

Door de fase, waarin de aanwezige groepen zich bevinden, was het nog wat algemeen aftasten, oriënteren en discussiëren.

In een later stadium zou het rendement groter kunnen zijn, doordat vragen en problemen concreter zouden zijn.

Voor ons was het al een opsteker te horen dat het idee van gecombineerd kopen en huren vaker in deze omgeving en elders is toegepast. Het Mantelhuys in Vledder is zo'n charmant project. Buiten de combinatie koop/huur zijn er veel overeenkomsten met het door ons beoogde project.

De oproep vanuit het onderwijs in de persoon van Sjoukje de Haan (Projectleider van het Ondernemerspunt van de Regiocampus - een plek waar onderwijs, zorg, het bedrijfsleven en de gemeente samenkomen - om projecten/vraagstukken aan te dragen waar studenten mee aan de slag kunnen in het kader van hun opleiding, kwam te laat: binnen ruim een week zouden de aanvragen ingediend moeten worden. Als de sluitingstermijn later was geweest, waren we daar eens goed voor gaan zitten. Nu moeten wij helaas wachten op een volgende ronde. Wel is het goed te weten dat die mogelijkheid bestaat en tot wie wij ons kunnen wenden,  nu wij met ons project aan de slag gaan.