De plek:

Wij willen kleinschalig buiten wonen in een bestaande groene omgeving met onze honden, poezen en kippen. Wij denken  dan m.n. aan Zuid-Drenthe,  bijvoorbeeld aan een vrijkomend boerenerf in die omgeving.  De stad (bv. Zwolle, Meppel) moet met niet al te veel investering (tijd, geld, energie) bereikbaar zijn, winkels voor de eerste levensbehoeften niet verder dan max. 10 a 15 autominuten, OV op een beloopbare afstand.

Vanuit de provincie Drenthe hebben wij ondersteuning aangeboden gekregen bij ons proces in de persoon van Jos Voppen van Buurtwerk Nederland en Luit Hummel van BOKD om dit vorm te geven, want het wijzigen van bestemmingsplannen, het te lijf gaan van de bureaucratie en dergelijke processen vraagt kennis, inzet en doorzettingsvermogen!

 

De woningen:

Bij de huizen denken wij bijvoorbeeld aan duurzame woningen die qua uitstraling passen in een landelijke omgeving.
Modulair, vanwege de uiteenlopende woonbehoeften (oppervlakte variërend van 70 tot 120 m2) en financiële armslag.
In geval van een boerenerf, waarop de boerderij aanwezig is en blijft, willen we ook de bestaande bouw betrekken in ons woonplan, als daar tenminste de mogelijkheid bestaat tot verbouwing en verduurzaming en het voor wonen in gebruik nemen van nevengebouwen (bestemmingsplanwijzigingen!!). Financieel-economisch kiezen wij voor koop, al wordt voor de kavel de mogelijkheid van erfpacht ook onderzocht. Erfpacht drukt uiteraard de kosten van de koopwoning.

Bij onze werving van nieuwe kandidaten is ook duidelijk geworden dat veel oudere, alleengaande (lesbische) vrouwen graag mee willen doen in een project als het onze, maar daarvoor de financiële middelen ontberen. Dat is de reden waarom wij in ons proces ook eventueel onderzoek willen doen naar de mogelijkheid van huur of andere financieringsvormen.